Regler och villkor

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Gute Vingård AB (Gutevin) bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En första orderbekräftelse genereras automatiskt, när ordern är skickad. Efter att vi mottagit din order, hanteras den och därefter erhåller du en ny orderbekräftelse med beräknad leveransdatum.

För att beställa via denna e-tjänst, måste du ha konto och vara inloggad.

 

Pris
Priser visas både inklusive och exklusive moms.
Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Gutevin inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.
Orderbekräftelse från e-butiken, som sker med automatik, visar exakt slutbelopp men vid faktureringen tillämpas öresavrundning.

 

 

Betalningsvillkor
Gutevin levererar mot faktura utställd på 20 dagar från fakturadag/leveransdag, om inget annat är överenskommet. Fakturan skickas som pdf-dokument via registrerad e-postadress. För pappersfaktura till kommer 25 kr.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag (f.n. 50 kr), samt dröjsmålsränta med 12,5%.

 

Leveranser 
Varor som finns i lager skickas normalt inom 2 - 5 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. Då vi inte använder onödiga konserveringsmedel, har vi inget större lager, utan tillverkar efter order. Normalt kan vi göra en komplett leverans efter ca 7 dagar.
Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör eller underleverantör av råvara, inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

 

Transportrisken 
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

 

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar försändels. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta direkt till transportören. Det är viktigt att detta skrivs in på den aktuella fraktsedeln direkt vid mottagandet. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. 
Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. 
Kontakta oss via info@gutevin.se 

 

 

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. 


Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så skickar vi returfraktsedel.

 

 

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

 

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

 

Butiken använder OpenCart
Grosshandel Restaurang från Gute Vingård AB © 2018